Category Archives: Ba cha con – Bộ mới

Tuyển tập truyện ba cha con bộ mới update liên tục

Ba cha con (bộ mới) phần 25: Vì sao bạn nghèo?


Vì sao bạn nghèo ư? Nghèo không phải là cái tội, nếu bố bạn nghèo mà bạn vẫn nghèo thì lỗi do số phận, còn bố vợ bạn giàu mà bạn vẫn nghèo thì lỗi là do chính bản thân bạn! :v

Ba cha con (bộ mới) phần 29: Tình anh em


Có thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình anh em!
Nguyên bản truyện:

Ở một cánh đồng kia, có hai anh em trai cày chung một đám ruộng do cha mẹ chết để lại.
Người anh đã có vợ và đông con. Người em còn ở một mình.
Ngày mùa đến, hai anh em gặt xong, bó lúa chất thành hai đống bằng nhau và để cả ở ngoài đồng.
Ðêm hôm ấy, người em suy nghĩ: “Anh còn phải nuôi vợ nuôi con nên phần lúa của mình mà cũng ngang với phần lúa của anh thì thật là không công bằng. Ta hãy đi ngay ra đồng lấy bó lúa của mình đem bỏ thêm vào phần của anh. Anh không thể nào biết được việc này, và đương nhiên không thể từ chối.”
Và người em đã làm theo ý định của mình.
Cũng đêm hôm ấy, người anh thức dậy bàn với vợ:
– Em ta còn trẻ, chú ấy sống một thân một mình không có người đỡ đần trong việc đồng áng và an ủi trong những lúc cực nhọc. Thật là không công bằng nếu chúng ta cũng lấy phần lúa bằng phần của chú ấy. Chúng ta hãy ra đồng lấy ở phần của ta mấy bó lúa bỏ sang đống của chú ấy. Chúng ta sẽ làm việc này một cách rất kín đáo. Chú ấy làm thế nào biết được mà khước từ.
Và cả hai vợ chồng làm như vậy.
Sáng hôm sau, hai anh em ra đồng. Anh cũng như em đều rất đỗi ngạc nhiên thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau. Không ai đoán ra được tại sao lại có điều kỳ lạ như vậy.
Họ lại tiếp tục làm như thế liền trong mấy đêm nữa. Nhưng hai đống lúa vẫn bằng nhau như cũ.
Cho đến một hôm, hai anh em, không ai bảo ai, đều ra đồng rình xem vì sao có chuyện kỳ lạ đó! Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang còn ôm trong tay những bó lúa của mình định đem bỏ thêm cho nhau. Xúc động ứa nước mắt, họ chạy lại ôm hôn nhau thắm thiết.