Thẻ: Truyện dài kỳ

Quỷ Nhi_ phần 3

“Thương Hạo, ta sẽ không ràng buộc chàng nữa.”Dứt lời, Linh Tê thuật cũng đứt đoạn. lòng Thương Hạo nhói một cái, hắn đưa mắt nhìn về phía ngọn đèn Read more