Thẻ: Thơ.Blog

Nhớ một người

Nhớ một người nhưng chẳng thể gọi tên Chẳng thể ở bên khi thấy lòng yếu đuối  Muốn cùng khoác tay và bên nhau mỗi tối Dạo phố phường, ghé Read more