Sao buồn hoài vậy em?

Sao buồn hoài vậy em?
Đừng làm mình thêm tội
Vì em không có lỗi
Chỉ tại chuyện nhân duyên.
 
Điều gì… em chưa quên?
Là người thương đã cũ
Là những điều ấp ủ
Hay lần nát tim mình?
  Sao buồn hoài vậy em?
 
Sao em cứ lặng im?
Giấu buồn rồi giấu khóc
Giấu những hôm mệt nhọc
Giấu muộn phiền, tâm tư.
 
Em đã “học” được chưa?
Đi – về qua giông gió
Biến nỗi đau thành nhỏ
Biến gian khổ – bằng “không”.
 
Em hãy học cách tin
Về ngày mai tươi sáng
Hôm qua nhiều chát đắng
Cũng chỉ là hôm qua.
 
Đừng buồn vì tình xa
Đừng đau vì tình lỡ
Cô đơn – em đừng sợ
Yêu tạm bợ – càng không.
 
Tự thương mình, biết không?
 
© Vũ – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau