Ai nói Sài Gòn quá rộng
Đi hoài mà chẳng thấy nhau
Sài Gòn chẳng rộng thế đâu
Chỉ vì duyên ta chưa tới.
  Con đường đi về chật chội
Tan tầm anh ngược, em xuôi
Chạm mặt rất vội rồi thôi
Vậy mà bao lâu chưa thấy.
  Sài Gòn bé lắm
  Em giờ vui bên người ấy
Quên rồi những chuyện ngày xưa
Sài Gòn đổ vội cơn mưa
Làm ướt một trời kỷ niệm
  Sài Gòn, chiều chưa tắt nắng
Mà như đã lặn trong lòng
Anh vẫn đi về chiếc bóng
Giữa đường đông thật là đông.
  © Vũ Nino – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Cuối cùng tôi cũng có thể buông