Một ngày bỗng nhiên lạ
Người thương hoá người dưng
Tình yêu ngày hôm trước
Bỗng xa xôi quá chừng.
  Một chiều đông vội vã
Tay quên nắm bàn tay
Đôi mắt buồn vời vợi
Quên điều từng đắm say.
Người thương hoá người dưng Em nghe bài hát ấy
Về những cuộc chia tay
Lòng chênh vênh thoáng chốc
Buồn dâng lên mắt cay.
  Đã từng thương từng nhớ
Từng vì nhau tháng ngày
Sao cuộc tình lại lỡ
Vụt xa như ngàn mây.
  Trái tim về đâu đây?
Mong manh như chiếc lá
Tình yêu như áng mây
Trôi qua miền đất lạ.
  © Nguyễn Thị Ngần – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: