Mọi thứ thật đơn giản khi chúng ta sống thuận theo tự nhiên.