Tháng ba về ai nhặt nắng ra phơi
Chùm bưởi quê rụng rơi đầy trước ngõ
Hương ngọt ngào lan xa trong làn gió
Anh có quên lời nguyện ước hôm nào?
Khúc tự tình tháng ba Tháng ba về cứ xao xuyến, cồn cào
Rực cháy cả khung trời đầy hoa gạo
Khúc yêu thương nốt nhạc nào vừa dạo
Giọt nhớ thương ngày xưa ấy tìm về.
  Tháng ba về ai đã thức từng đêm
Ngồi đan áo, dệt khăn mêm quàng cổ
Mong môt ngày được cùng anh thổ lộ:
Tấm chân tình em cất kín từ lâu.
  © Vũ Tiến Hưng – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: 
  Tháng ba dành cho người con gái tôi thương