Chớm hạ rồi trời đất xót thương ai?
Mà đuổi nắng gọi mưa về giăng lối
Gọi thương nhớ hắt đầy theo nhịp thở
Anh chẳng về sưởi ấm trái tim đau.
 Chớm hạ rồi anh có biết không anh?
Chớm hạ rồi trời vẫn cứ mưa mau
Vẫn cồn cào ngẩn ngơ chờ đợi nắng
Gió giao mùa thổi từng cơn lạnh ngắt
Nắng chưa về nên mất ngủ hạ ơi!
  Chớm hạ rồi sao vẫn thấy chơi vơi
Chiều chao nghiêng dáng ai gầy về ngõ
Cơn gió lạ thầm thì lời chưa tỏ
Chớm hạ rồi có thương rét nàng Bân?
© Nguyễn Thu Hương – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Cám ơn định mệnh đã đưa ta đến bên nhau