Những bài viết chia sẻ về bản thân, góc tâm sự, góc tâm hồn của mỗi chúng ta

Chuyên mục: Blog chia sẻ

Gửi lại tháng 12

Em ngồi đó hành lang hun hút gió, đọc quyển sách và nhâm nhi tách nâu nghi ngút khói mẹ vừa pha, ngẫm đời trôi chậm qua cặp kính.Tháng 12 Read more