Tại sao cùng một bố sinh ra mà có đứa giống có đứa lại không? Câu trả lời chỉ có thể là…