Chúng ta mãi mãi là bạn nhé, chỉ có tình bạn mới bền vững nhất trên thế giới này…