Gia đình có truyền thống hiếu học nên ai cũng đạt được những thành tích đáng nể trọng. :v