Tình bạn là gì? Là thứ tình cảm quý giá nhất của con người trên còi đời này…