Yang Young-Soon phần 94: Mua két sắt

Mua két sắt đúng của thằng trộm thì làm gì còn gì :))