Yang Young Soon

Yang Young-Soon phần 9: Lời dạy của thầy

Yang Young-Soon phần 9: Lời dạy của thầy
Đánh giá


Lời thầy luôn đúng. Học trò có nghe theo không là chuyện của học trò. :))