Yang Young Soon

Yang Young-Soon phần 84: Đại ca tranh hùng

Yang Young-Soon phần 84: Đại ca tranh hùng
Đánh giá

Là người đứng đầu một băng đảng khét tiếng thì phong cách nó phải thật khác so với những người con lại