Yang Young-Soon phần 26: Cô y tá vô dụng


Có lẽ đây giống với tên một bài hát: “Như một thói quen”. =))