Yang Young-Soon phần 156: Bạn tù


Ở đời hung hăng quá chỉ là cái vẻ bề ngoài, người bình tĩnh mới thực sự nguy hiểm.