Yang Young-Soon phần 15: Hư và thực


Bạn sẽ không phân biệt được đâu là hư ảo, đâu là thực tế cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu…