Yang Young-Soon phần 147: Điều bất ngờ


Ngẫm lại thì thấy, dù sao có vẫn hơn là không.