Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Uy trấn thiên hạ

Truyện Điêu Quá: Uy trấn thiên hạ
Đánh giá

Phận nam nhin trị quốc bình thiên hạ, hà cớ chi mãi quay tròn với thú vui phàm trần cũng yếu nhi?