Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Tấm lòng người sắt

Truyện Điêu Quá: Tấm lòng người sắt
Đánh giá

Người Sắt quả nhiên có 1 trái tim nhân hậu và trọng nghĩa khí, xứng đáng được giang hồ võ lâm kính nể. 😂

Truyện Điêu Quá #14: Tấm lòng người sắt