Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Mặt nạ

Truyện Điêu Quá: Mặt nạ
Đánh giá

Đằng sau chiếc mặt nạ của mỗi con người lại là nhiều lớp mặt nạ có phần kinh khủng khác.