Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Luyện công dưới suối

Truyện Điêu Quá: Luyện công dưới suối
Đánh giá

Thân nam nhi, khổ luyện dưới thác nước chảy xiết giúp cơ thể cường tráng hơ, Cô Cô vui vì điều đó. 😂

Truyện Điêu Quá #13: Luyện công dưới suối