Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Get Over It!

Truyện Điêu Quá: Get Over It!
Đánh giá

Những ai chưa biết game Get Over It là gì thì nhanh chóng tải về đi và trải nghiệm thôi.

Truyện Điêu Quá #21: Get Over It!