Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Cửu âm chân khí

Truyện Điêu Quá: Cửu âm chân khí
Đánh giá

Xưa có cửu âm chân kinh, giờ có cửu âm chân khí!