Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Công ơn nhạc mẫu

Truyện Điêu Quá: Công ơn nhạc mẫu
Đánh giá

Ơn nghĩa nhạc mẫu như biển trời, thân hèn này biết khi nào mới đền đáp đặng?