Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Chuyện Chu Lão

Truyện Điêu Quá: Chuyện Chu Lão
Đánh giá

Chu Lão anh hùng thông minh, đa kế đa mưu, xứng đáng là bậc hảo thủ lừng danh trong thiên hạ vốn đang hỗn loạn.

Truyện Điêu Quá #17: Chuyện Chu Lão