Thì ra…

Thì ra mình quên hết
Những năm tháng dông dài.
Thì ra mình quên hết
Những kí ức thơ ngây.
 
Thì ra mình đâu hay
Mình trở nên xa lạ.
Thì ra mình vội vã
Bỏ rơi lại người ta.
 
Thì ra ngày hôm qua
Cũng sẽ thành kỉ niệm.
Thì ra tình có đẹp
Rồi cũng sẽ tan đi.
   blogradio, thira
                          Thì ra có nhiều khi
Mình thấy mình cô độc.
Thì ra dù bật khóc
Cũng chưa chắc nhẹ lòng…
 
Thì ra có chờ mong
Chắc gì người quay lại
Thì ra người ở lại
Chắc gì đã đau hơn.
 
Thì ra có lớn khôn
Vẫn mong mình bé lại
Thì ra dù bé lại
Vẫn chẳng hết cô đơn…
  © Vũ Phương Duyên – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Trả lại niềm tin cho em