Thẻ: Chiêm tinh

Đoán mệnh sướng khổ qua hàm răng

Người có răng khỏe, số lượng nhiều chứng tỏ năng lực tư duy nhạy bén, làm việc hiệu quả, vậy may và phúc khí lớn. *** Theo Chocopie (QQ) Nguồn: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/chiem-tinh/doan-menh-suong-kho-qua-ham-rang-3528014.html Read more