Phải lòng mùa thu

Tôi đã từng phải lòng mùa thuMùa của chóng vánh những ước mơ đầuTôi đã từng lưu luyến mùa lá đỏMùa cho yêu thương, cho nhớ, cho sầu   Tôi Read more