Bạn đón chờ chương trình Táo Quân mỗi đêm ba mươi Tết nhưng liệu ai dám khẳng định có thể nhớ hết những câu nói cực chất này không? Cứ nhớ đến cô Đẩu với anh Tào là đã buồn cười rồi ấy.
***

Một trong những phát ngôn “chất như nước cất” của anh Nam Tào: “Chúng nó có dạy nhưng chúng nó quên mất mình đã được dạy”


Ảnh: Kênh 14