Mr. FAP (bộ mới) phần 466: Lãng phí thời gian


Ơ kìa tô mì ăn liền chỉ mất 3 phút để chín, ơ kìa ơ kìa kìa?