Mr. FAP (bộ mới) phần 465: Quyên góp


Người con gái đương tuổi xuân thì ấy đã làm cách gì để quyên góp được nhiều tiền như thế?