Mr. FAP (bộ mới) phần 462: Cổng địa ngục


Tại sao vậy, bộ vừa xấu vừa nghèo lại không có quyền có người yêu mình thật lòng à?