Bạn phải có IQ siêu vô cực để hiểu được cái kết đầy ẩn ý này.