Mr. FAP (bộ mới) phần 433: Ngón tay


Bạn phải có IQ siêu vô cực để hiểu được cái kết đầy ẩn ý này.