Khi bạn của người chồng mới là người quyết định tình trạng của một cuộc hôn nhân.