Giờ còn ai nói tình yêu làm người ta mê muội và thiếu tỉnh táo không?