Mr. FAP (bộ mới) phần 429: Báo thức


Giờ còn ai nói tình yêu làm người ta mê muội và thiếu tỉnh táo không?