Gửi mấy đứa suốt ngày cứ mong ước có người xếp hạc giấy tặng cho mình nhé.