Mr. FAP (bộ mới) phần 425: Gương thần


Hoàng hậu không chỉ có nhan sắc thua người mà còn đi kèm mưa dơ kế bẩn.