Mr. FAP (bộ mới) phần 421: Biện pháp sinh tồn


Thâm lắm mới hiểu được cái kết bất ngờ của chủ tịch nhé.