Mr. FAP (bộ mới) phần 351: Dị ứng protein


Là sao nhỉ, mình ngây thơ nên vẫn chưa hiểu cho lắm. :v