Mr. FAP (bộ mới) phần 349: Banh xác


Hôm ấy bươm bướm không bao giờ thấy tung tăng bay lượn trên bầu trời nữa rồi.