Mr. FAP (bộ mới) phần 348: Ma nữ The Ring


Hãy dự đoán cái kết xảy ra, tôi thì không dám hình dung ra cái khung cảnh ấy rồi đấy. :v