Mr. FAP (bộ mới) phần 347: Máy hút ẩm


Ai biết chỗ nào bán không, mình mua hẳn 10 cái dùng dần từ giờ cho đến cuối đời.