Mr. FAP (bộ mới) phần 343: Ăn mỳ nhận thưởng


Nếu được như thế này tôi xin phép được ăn mỳ tôm từ nay đến hết quãng đời còn lại.