Mr. FAP (bộ mới) phần 341: Kiên trì


Bộ muốn làm đệ tử của ta và được ta truyền nghề thì dễ dàng đấy hả?