Mr. FAP (bộ mới) phần 339: Những khối vuông


Một chú chim hoạ mi hình vuông? Tôi đang xem cái quái gì thế này?