Mr. FAP (bộ mới) phần 315: Ông bụt may mắn

Có thể đây là sự tích hoa dâm bụt phiên bản chính xác nhất chăng?

Mr. FAP (bộ mới) phần 315: Ông bụt may mắn